• S'affairer à; se préparer avec empressement à
    Náo nức đi dự hội
    se préparer avec empressement à aller assister au festival

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X