• Exprimer (manifester) nettement
    Nói lên ý chí hòa bình
    exprimer nettement sa volonté de paix

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X