• Larme
  Mau nước mắt
  avoir la larme facile
  Nước mắt sấu
  larmes de crocodile

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X