• (tiếng địa phương) acculé, sans issue
    Nột quá phải liều mạng
    acculé il a d‰ hasarder sa vie

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X