• Avoir le coeur de (faire quelque chose)
    Sao lại nỡ tâm hành động như thế
    pourquoi avoir le coeur d'agir de la sorte ?

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X