• Maintenant ; à présent ; actuellement
  Cho đến nay
  jusqu'à présent
  Nước ta nay đã thống nhất
  notre pays est maintenant unifié
  Ci
  Hôm nay
  ce jour-ci; aujourd'hui
  Năm nay
  cette année-ci; l'année courante

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X