• An ; année
  Năm sau
  l'année prochaine
  Cách mạng năm 1945
  la Révolution de (l'an) 1945
  Cinq
  Cinquième
  Canh năm
  cinquième veille
  năm cùng tháng tận
  fin de l'année
  năm đợi tháng chờ
  attendre longuement
  năm hết tết đến
  fin de l'année lunaire
  năm hơn năm kém
  bon an, mal an
  năm xung tháng hạn
  période critique; climatérique
  bộ năm
  (âm nhạc) quintette
  chùm năm
  (âm nhạc) quintolet
  chụm năm
  (thực vật học) quiné
  cuộc thi năm môn
  (thể dục thể thao) pentathlon
  gấp năm
  quintuple
  hóa trị năm
  (hóa học) pentavalent
  kế hoạch năm năm
  quinquennat; plan quinquennal
  năm cha ba mẹ
  hétéroclite
  năm châu bốn biển
  le monde entier
  năm
  cinquièmement
  năm mươi
  cinquante
  năm thì mười họa
  à de rares occasions; sporadiquement
  quãng năm
  (âm nhạc) quinte
  suốt năm con
  (đánh bài, đánh cờ) quinte
  trẻ sinh năm
  quintuplés

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X