• (variante phonétique de nghĩa) loyauté; droiture
    Tham vàng bỏ ngãi
    courir après les richesses et manquer à la loyauté

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X