• Septième signe du cycle duodécimal (de la cosmogonie ancienne)
  Tuổi ngọ
  être né en l'année du septième signe du cycle duodécimal (symbolisée par le cheval)
  Midi
  Ăn lúc đúng ngọ
  prendre son déjeuner à midi sonnant

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X