• Exposer ses intentions ; exprimer
  Ngỏ lời cảm tạ
  exprimer ses remerciements
  Faire des ouvertures (avec une jeune fille)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X