• Laisser ouvert; s'ouvrir
  Để ngỏ cửa
  laisser la porte ouverte
  Exposer; exprimer
  Ngỏ ý nghĩ với bạn
  exposer ses pensées à son ami
  Ouvert
  Đăng một bức thư ngỏ lên báo
  insérer une lettre ouverte dans un journal
  Thành phố bỏ ngỏ
  ville ouverte

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X