• Part; quote-part
  Một phần bánh ngọt
  une part de gâteau
  Một phần gia tài về phần tôi mỗi người góp phần của mình
  chacun apporte sa quote-part
  Partie; division; fraction; section
  Bản giao hưởng ba phần các phần của cuốn sách
  les divisions d'un ouvrage
  Portion; ration
  Phần sáng của mặt trăng phần cơm
  ration (portion) de riz
  một phần
  en partie
  Cử tọa gồm một phần người ngoại quốc
  (khẩu ngữ) réserver une part; réserver une ration
  Mẹ vẫn phần cơm anh đấy
  ��maman vous a réservé votre ration de riz

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X