• Rigoureux; sévère, sérieux
  Kỉ luật nghiêm
  discipline rigoureuse; discipline sévère
  Thầy giáo nghiêm
  un ma†tre sévère
  Vẻ mặt nghiêm
  une mine sévère
  Nghiêm nét mặt
  prendre un air sérieux
  Garde à vous!; fixe!

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X