• Trait
  Nét bút chì
  un trait de crayon
  Nét đứng
  trait vertical; hampe (de certaines lettres comme h, p...)
  những nét giống cha
  il a les traits de son père
  Point
  Nhắc lại những nét chính
  reprendre les points principaux
  Style
  Nét nhạc hùng tráng
  style de musique puissant
  (khẩu ngữ) net
  Hình rất nét
  image très nette

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X