• Curer
  Ngoáy tai
  se curer les oreilles
  Ngoáy mũi
  se curer les narines
  Rédiger rapidement; faire en un tournemain
  Ngoáy một bài báo
  rédiger rapidement un article du journal
  Ngoáy một cái xong
  terminer en un tournemain
  ngoay ngoáy
  (redoublement; sens plus fort) (écrire) très rapidement
  cái ngoáy tai
  auriscalpe; cure-oreille

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X