• Côté
  Bên phải
  côté droit
  Mọi bên
  de tous côtés
  Người họ bên mẹ
  parent du côté maternel
  Partie
  Các bên tham chiến
  les parties belligérantes
  Hai bên trong một hợp đồng
  les deux parties d'un contrat
  Latéral
  Cửa bên
  porte latérale
  Phụ âm bên
  (ngôn ngữ học) consonne latérale
  Mặt bên của một lăng trụ
  face latérale d'un prisme
  Voisin
  Nhà bên
  maison voisine
  Làng bên
  village voisin
  À côté de
  Đứng bên người bạn
  se tenir à côté d'un ami
  Chez
  Bên tôi
  chez ma grand-mère
  Au bord
  Bên đường
  au bord du chemin
  Bên sông
  au bord de la rivière
  ba bề bốn bên
  de toutes parts
  bên cha cũng kính bên mẹ cũng vái tục ngữ
  ménager la chèvre et le chou

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X