• Faire avertir; faire dire
    nhờ bạn nhắn tôi sang chơi
    il m'a fait dire par son ami de venir le voir

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X