• Tantôt accéléré tantôt lent; tantôt précipité tantôt doux
    Tiếng đàn nhặt khoan
    les sons d'un instrument à cordes tantôt accélérés tantôt lents

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X