• Regarder
  Nom xem gạo còn trấu không
  regardez bien pour voir s'il y encore des balles dans le riz
  Prendre soin de; s'occuper de
  Nom người ốm
  prendre soin d'un malade

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X