• (từ cũ, nghĩa cũ) restituer
    Tiền trăm lại cứ nguyên ngân phát hoàn Nguyễn Du
    on restitua à l'établissement par centaines de taels, la somme qu'il avait déboursée

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X