• Entier
  Số nguyên
  (toán học) nombre entier
  nguyên
  (thực vật học) feuille entière
  Intact; tel quel
  Số tiền còn nguyên
  la somme est restée intacte
  Để nguyên
  laisser tel quel
  Entièrement
  áo còn mới nguyên
  un veste entièrement neuve
  À l'origine; ci-devant; ex
  Anh ta nguyên nông dân
  il était à l'orginine paysan
  Nguyên bộ trưởng
  ex-ministre
  Primitivement; initialement
  Số tiền nguyên dành cho người em
  somme primitivement destinée au petit frère
  À lui seul
  Nguyên số tiền này cũng đủ chán
  cette somme à elle seule suffit largement

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X