• Distribuer; dispenser
  Phân phát kẹo cho trẻ em
  distribuer des bonbons aux enfants
  Phân phát đồ trợ giúp
  dispenser des secours

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X