• (tôn giáo) libérer des animaux en capture (oiseaux, poissons... en signe de charité)
  (nghĩa bóng) (laisser) sans soin
  Nhà cửa bỏ phóng sinh
  laisser sa maison sans soin

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X