• En parfaite coordination; tous d'un même élan
    Học sinh phăm phắp đứng dậy khi thầy vào lớp
    les élèves se lèvent tout d'un même élan quand le ma†tre entre dans la classe

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X