• Punir
  Phạt một học sinh
  punir un élève
  Frapper d'une peine; infliger une pénalité (fiscale)
  Phạt tiền
  frapper d'une peine pécuniaire; condammer à une amende
  (thể dục thể thao) pénaliser; infliger une pénalisation
  Couper
  Phạt bờ ruộng
  couper les plantes qui poussent spontanément sur les diguettes des rizières

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X