• Bord; berge; rive; rivage; marge; rebord
  Bờ biển
  bord de la mer; côte
  Bờ sông
  berge de la rivière; rive du fleuve
  Bờ hào
  marge dun fossé; rebord dun fosé
  Diguette; talus
  Bờ ruộng
  diguettes dune rizière
  Lèvres
  Bờ vết loét
  lèvres dun ulcère
  bờ xôi ruộng mật
  rizières très fertiles

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X