• Conforme aux règles de conduite, conforme à la règle
    Tôi phải đến thăm ông ta cho phải phép
    je dois venir le voir pour être conforme à la règle

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X