• Dépendre; être sous la coupe de
  Nước phụ thuộc nước khác về kinh tế
  pays qui dépend économiquement d'un autre
  Phụ thuộc kẻ khác
  être sous la coupe d'un autre
  Subordonné; de subordination
  Liên từ phụ thuộc
  (ngôn ngữ học) conjonction de subordination

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X