• (quân sự) incorporer
  Phiên chế tân binh vào một tiểu đoàn
  incorporer un conscrit dans un bataillon
  Répartir en unités; organiser

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X