• Allonger; tendre
    Quài tay qua cửa sổ để ngắt hoa
    allonger son bras hors de la fenêtre pour cueillir une fleur

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X