• Trop fort; formidable; terrible
  Thật quá quắt!
  c'est trop fort!
  Một con gái quá quắt
  une fille terrible

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X