• Partager également; faire un partage égal
    Quân phân đất công
    faire un partage égal des terres communales

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X