• Bon gentil
    Anh giúp tôi như thế thật quý hoá
    c'est bien gentil de votre part de m'apporter cette aide

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X