• (nghĩa xấu) ouvrir largement
    Quạc mồm ra cãi
    ouvrir largement sa bouche pour rouspéter

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X