• (thực vật học) kumquat
  Fouetter; cingler
  Quất ngựa
  fouetter son cheval; cingler son cheval d'un coup de fouet
  Mưa quất vào cửa kính
  la pluie fouette (cingle) les vitres

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X