• Minerai
  Quặng sắt
  minerai de fer
  sự tạo quặng
  minéralisation
  Tàu chở quặng
  ��minéralier

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X