• Fer.
  Quặng sắt
  minerai de fer;
  Kỉ luật sắt
  (nghĩa bóng) discipline de fer
  bịt sắt
  ferrer;
  Chứa sắt
  ferreux;
  sắt
  ferrière ; ferrugieux ; sidéré ; ferrure ; ferrement
  Nhiễm sắt
  (y học) sidérose;
  Sắt làm cốt bê-tông
  ferraillage;
  Thợ bịt sắt
  ferreur;
  Thuật khắc sắt
  sidérographie.
  Se ratatine
  Miếng đậu phụ sắt lại
  pain de fromage de soja qui se ratatine.
  Se durcir.
  Nét mặt sắt lại
  traits qui se durcissent.
  Se resserrer.
  Lòng sắt lại
  coeur qui se resserre.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X