• Tors; tordu
  Chân quẹo
  jambe torse; jambe tordue
  (địa phương) tourner; virer
  Quẹo sang trái
  tourner (virer) à gauche
  chỗ quẹo
  tournant
  Xem dẻo quẹo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X