• Frotter
  quẹt mỏ xuống đất
  poule qui frotte son bec contre le sol
  Quẹt diêm
  frotter une allumette; craquer une allumette
  (địa phương) essuyer avec la main
  Quẹt nước mắt
  essuyer ses larmes avec la main
  (địa phương) allumette
  Hộp quẹt
  bo†te d'allumettes

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X