• Blâmer; reprocher
  Faire remarquer
  Nhiều người quở anh ta gầy đi trông thấy
  beaucoup font remarquer qu'il a maigri à vue d'oeil
  Xem quở quạng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X