• Aller et venir; circuler
  Avoir des relations; fréquenter
  Anh ta thường qua lại nhà này
  il fréquente souvent cette maison
  Réciproque
  Tác động qua lại
  action réciproque

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X