• Courant ; ordinaire ; commun.
  Thói thường
  les habitudes courantes
  Ngày thường
  jour ordinaire
  Lẽ thường
  sens commun.
  Simple.
  Người dân thường
  un simple habitant.
  Médiocre.
  Bài thơ thường
  un poème médiocre
  Sức học thường
  degré de culture médiocre
  thường thường
  fréquement ; souvent.
  Tôi thường qua đây
  d'ordinaire ; d'habitude ; ordinairement.
  Thường cứ năm giờ dậy
  ��se lever d'ordinaire à cinq heures
  thường thường
  (địa phương) dédommager.
  Thường tiền
  ��dédommager en espèces.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X