• Exagérer l'importance de; dramatiser
  Quan trọng hóa vấn đề
  exagérer l'importance d'une question
  quan trọng hóa tình hình
  dramatiser la situation

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X