• Prendre go‰t à réitérer (une mauvaise action)
    Quen mui đi lừa
    prendre go‰t à réitérer la duperie

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X