• Avoir acquis une mauvaise habitude
    Quen thân nói dối
    avoir acquis la mauvaise habitude de mentir

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X