• Habituel; familier
  Cử chỉ quen thuộc
  gestes habituels
  Giọng quen thuộc
  voix familière

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X