• (từ cũ, nghĩa cũ) noble et puissant
    Sinh nơi quyền quý
    issu d'une famille noble et puissante; né au sein des grandeurs

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X