• Complètement séché; tout à fait sec
  Bố chết mắt ráo hoảnh
  son père meurt mais ses yeux sont tout à fait secs
  Trả lời ráo hoảnh
  répondre sur un ton tout à fait sec

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X