• Sétendre; se propager
    Ngứa rân cả người
    avoir avoir des démangeaisons qui sétendent à tout le corps

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X