• Froid
  Trời rét
  temps froid
  Froid
  Đợt rét
  vague de froid
  yếu chịu rét
  avoir de la fièvre
  Cảm thấy ớn rét
  ��sentir des frissons de fièvre

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X